A191 – Akut miliartuberkulos, flera lokalisationer

ICD-10 kod för Akut miliartuberkulos, flera lokalisationer är A191.

Diagnosen klassificeras under kategorin Miliartuberkulos (utspridd tuberkulos) (A19), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Akut miliartuberkulos, flera lokalisationer:

ICD-kod A191
Diagnos Akut miliartuberkulos, flera lokalisationer
Kategori A19, Miliartuberkulos (utspridd tuberkulos)
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)