A192 – Ospecificerad akut miliartuberkulos

ICD-10 kod för Ospecificerad akut miliartuberkulos är A192.

Diagnosen klassificeras under kategorin Miliartuberkulos (utspridd tuberkulos) (A19), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Ospecificerad akut miliartuberkulos:

ICD-kod A192
Diagnos Ospecificerad akut miliartuberkulos
Kategori A19, Miliartuberkulos (utspridd tuberkulos)
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)