A198 – Annan miliartuberkulos

ICD-10 kod för Annan miliartuberkulos är A198.

Diagnosen klassificeras under kategorin Miliartuberkulos (utspridd tuberkulos) (A19), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Annan miliartuberkulos:

ICD-kod A198
Diagnos Annan miliartuberkulos
Kategori A19, Miliartuberkulos (utspridd tuberkulos)
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)