A199 – Miliartuberkulos, ospecificerad

ICD-10 kod för Miliartuberkulos, ospecificerad är A199.

Diagnosen klassificeras under kategorin Miliartuberkulos (utspridd tuberkulos) (A19), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Miliartuberkulos, ospecificerad:

ICD-kod A199
Diagnos Miliartuberkulos, ospecificerad
Kategori A19, Miliartuberkulos (utspridd tuberkulos)
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)