A200 – Böldpest

ICD-10 kod för Böldpest är A200.

Diagnosen klassificeras under kategorin Pest (A20), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Böldpest:

ICD-kod A200
Diagnos Böldpest
Kategori A20, Pest
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)