A201 – Cellulokutan pest

ICD-10 kod för Cellulokutan pest är A201.

Diagnosen klassificeras under kategorin Pest (A20), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Cellulokutan pest:

ICD-kod A201
Diagnos Cellulokutan pest
Kategori A20, Pest
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)