A208 – Andra specificerade pestformer

ICD-10 kod för Andra specificerade pestformer är A208.

Diagnosen klassificeras under kategorin Pest (A20), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Andra specificerade pestformer:

ICD-kod A208
Diagnos Andra specificerade pestformer
Kategori A20, Pest
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)