A211 – Okuloglandulär tularemi

ICD-10 kod för Okuloglandulär tularemi är A211.

Diagnosen klassificeras under kategorin Tularemi (harpest) (A21), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Okuloglandulär tularemi:

ICD-kod A211
Diagnos Okuloglandulär tularemi
Kategori A21, Tularemi (harpest)
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)