A212 – Pulmonell tularemi

ICD-10 kod för Pulmonell tularemi är A212.

Diagnosen klassificeras under kategorin Tularemi (harpest) (A21), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Pulmonell tularemi:

ICD-kod A212
Diagnos Pulmonell tularemi
Kategori A21, Tularemi (harpest)
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)