A217 – Generaliserad tularemi

ICD-10 kod för Generaliserad tularemi är A217.

Diagnosen klassificeras under kategorin Tularemi (harpest) (A21), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Generaliserad tularemi:

ICD-kod A217
Diagnos Generaliserad tularemi
Kategori A21, Tularemi (harpest)
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)