A218 – Andra specificerade tularemiformer

ICD-10 kod för Andra specificerade tularemiformer är A218.

Diagnosen klassificeras under kategorin Tularemi (harpest) (A21), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Andra specificerade tularemiformer:

ICD-kod A218
Diagnos Andra specificerade tularemiformer
Kategori A21, Tularemi (harpest)
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)