A219 – Tularemi, ospecificerad

ICD-10 kod för Tularemi, ospecificerad är A219.

Diagnosen klassificeras under kategorin Tularemi (harpest) (A21), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Tularemi, ospecificerad:

ICD-kod A219
Diagnos Tularemi, ospecificerad
Kategori A21, Tularemi (harpest)
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)