A221 – Pulmonell antrax

ICD-10 kod för Pulmonell antrax är A221.

Diagnosen klassificeras under kategorin Mjältbrand (A22), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Pulmonell antrax:

ICD-kod A221
Diagnos Pulmonell antrax
Kategori A22, Mjältbrand
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)