A222 – Gastrointestinal antrax

ICD-10 kod för Gastrointestinal antrax är A222.

Diagnosen klassificeras under kategorin Mjältbrand (A22), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Gastrointestinal antrax:

ICD-kod A222
Diagnos Gastrointestinal antrax
Kategori A22, Mjältbrand
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)