A240 – Rots

ICD-10 kod för Rots är A240.

Diagnosen klassificeras under kategorin Rots och melioidos (A24), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Rots:

ICD-kod A240
Diagnos Rots
Kategori A24, Rots och melioidos
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)