A241 – Akut och fulminant melioidos

ICD-10 kod för Akut och fulminant melioidos är A241.

Diagnosen klassificeras under kategorin Rots och melioidos (A24), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Akut och fulminant melioidos:

ICD-kod A241
Diagnos Akut och fulminant melioidos
Kategori A24, Rots och melioidos
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)