A242 – Subakut och kronisk melioidos

ICD-10 kod för Subakut och kronisk melioidos är A242.

Diagnosen klassificeras under kategorin Rots och melioidos (A24), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Subakut och kronisk melioidos:

ICD-kod A242
Diagnos Subakut och kronisk melioidos
Kategori A24, Rots och melioidos
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)