A250 – Spirillos

ICD-10 kod för Spirillos är A250.

Diagnosen klassificeras under kategorin Råttbettsfeber (A25), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Spirillos:

ICD-kod A250
Diagnos Spirillos
Kategori A25, Råttbettsfeber
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)