A251 – Streptobacillos

ICD-10 kod för Streptobacillos är A251.

Diagnosen klassificeras under kategorin Råttbettsfeber (A25), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Streptobacillos:

ICD-kod A251
Diagnos Streptobacillos
Kategori A25, Råttbettsfeber
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)