A267 – Sepsis orsakad av Erysipelothrix

ICD-10 kod för Sepsis orsakad av Erysipelothrix är A267.

Diagnosen klassificeras under kategorin Erysipeloid (A26), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Sepsis orsakad av Erysipelothrix:

ICD-kod A267
Diagnos Sepsis orsakad av Erysipelothrix
Kategori A26, Erysipeloid
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)