A270 – Leptospirosis icterohaemorrhagica

ICD-10 kod för Leptospirosis icterohaemorrhagica är A270.

Diagnosen klassificeras under kategorin Leptospiros (A27), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Leptospirosis icterohaemorrhagica:

ICD-kod A270
Diagnos Leptospirosis icterohaemorrhagica
Kategori A27, Leptospiros
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)