A278 – Andra specificerade former av leptospiros

ICD-10 kod för Andra specificerade former av leptospiros är A278.

Diagnosen klassificeras under kategorin Leptospiros (A27), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Andra specificerade former av leptospiros:

ICD-kod A278
Diagnos Andra specificerade former av leptospiros
Kategori A27, Leptospiros
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)