A280 – Pasteurellos

ICD-10 kod för Pasteurellos är A280.

Diagnosen klassificeras under kategorin Andra djurburna bakteriesjukdomar som ej klassificeras på annan plats (A28), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Pasteurellos:

ICD-kod A280
Diagnos Pasteurellos
Kategori A28, Andra djurburna bakteriesjukdomar som ej klassificeras på annan plats
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)