A281 – Cat-scratch-feber

ICD-10 kod för Cat-scratch-feber är A281.

Diagnosen klassificeras under kategorin Andra djurburna bakteriesjukdomar som ej klassificeras på annan plats (A28), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Cat-scratch-feber:

ICD-kod A281
Diagnos Cat-scratch-feber
Kategori A28, Andra djurburna bakteriesjukdomar som ej klassificeras på annan plats
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)