A288 – Andra specificerade djurburna bakteriesjukdomar som ej klassificeras på annan plats

ICD-10 kod för Andra specificerade djurburna bakteriesjukdomar som ej klassificeras på annan plats är A288.

Diagnosen klassificeras under kategorin Andra djurburna bakteriesjukdomar som ej klassificeras på annan plats (A28), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Andra specificerade djurburna bakteriesjukdomar som ej klassificeras på annan plats:

ICD-kod A288
Diagnos Andra specificerade djurburna bakteriesjukdomar som ej klassificeras på annan plats
Kategori A28, Andra djurburna bakteriesjukdomar som ej klassificeras på annan plats
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)