A304 – Borderline-lepromatös lepra

ICD-10 kod för Borderline-lepromatös lepra är A304.

Diagnosen klassificeras under kategorin Lepra (A30), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Borderline-lepromatös lepra:

ICD-kod A304
Diagnos Borderline-lepromatös lepra
Kategori A30, Lepra
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)