A305 – Lepromatös lepra

ICD-10 kod för Lepromatös lepra är A305.

Diagnosen klassificeras under kategorin Lepra (A30), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Lepromatös lepra:

ICD-kod A305
Diagnos Lepromatös lepra
Kategori A30, Lepra
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)