A308 – Andra specificerade former av lepra

ICD-10 kod för Andra specificerade former av lepra är A308.

Diagnosen klassificeras under kategorin Lepra (A30), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Andra specificerade former av lepra:

ICD-kod A308
Diagnos Andra specificerade former av lepra
Kategori A30, Lepra
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)