A310 – Mykobakteriell lungaffektion

ICD-10 kod för Mykobakteriell lungaffektion är A310.

Diagnosen klassificeras under kategorin Sjukdomar orsakade av andra mykobakterier (A31), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Mykobakteriell lungaffektion:

ICD-kod A310
Diagnos Mykobakteriell lungaffektion
Kategori A31, Sjukdomar orsakade av andra mykobakterier
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)