A311 – Mykobakteriell hudaffektion

ICD-10 kod för Mykobakteriell hudaffektion är A311.

Diagnosen klassificeras under kategorin Sjukdomar orsakade av andra mykobakterier (A31), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Mykobakteriell hudaffektion:

ICD-kod A311
Diagnos Mykobakteriell hudaffektion
Kategori A31, Sjukdomar orsakade av andra mykobakterier
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)