A318 – Andra specificerade mykobakteriella infektioner

ICD-10 kod för Andra specificerade mykobakteriella infektioner är A318.

Diagnosen klassificeras under kategorin Sjukdomar orsakade av andra mykobakterier (A31), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Andra specificerade mykobakteriella infektioner:

ICD-kod A318
Diagnos Andra specificerade mykobakteriella infektioner
Kategori A31, Sjukdomar orsakade av andra mykobakterier
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)