A319 – Mykobakteriell infektion, ospecificerad

ICD-10 kod för Mykobakteriell infektion, ospecificerad är A319.

Diagnosen klassificeras under kategorin Sjukdomar orsakade av andra mykobakterier (A31), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Mykobakteriell infektion, ospecificerad:

ICD-kod A319
Diagnos Mykobakteriell infektion, ospecificerad
Kategori A31, Sjukdomar orsakade av andra mykobakterier
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)