A321 – Meningit och meningoencefalit orsakad av Listeria

ICD-10 kod för Meningit och meningoencefalit orsakad av Listeria är A321.

Diagnosen klassificeras under kategorin Listerios (A32), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Meningit och meningoencefalit orsakad av Listeria:

ICD-kod A321
Diagnos Meningit och meningoencefalit orsakad av Listeria
Kategori A32, Listerios
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)