A362 – Larynxdifteri

ICD-10 kod för Larynxdifteri är A362.

Diagnosen klassificeras under kategorin Difteri (A36), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Larynxdifteri:

ICD-kod A362
Diagnos Larynxdifteri
Kategori A36, Difteri
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)