A370 – Kikhosta orsakad av Bordetella pertussis

ICD-10 kod för Kikhosta orsakad av Bordetella pertussis är A370.

Diagnosen klassificeras under kategorin Kikhosta (A37), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Kikhosta orsakad av Bordetella pertussis:

ICD-kod A370
Diagnos Kikhosta orsakad av Bordetella pertussis
Kategori A37, Kikhosta
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)