A371 – Kikhosta orsakad av Bordetella parapertussis

ICD-10 kod för Kikhosta orsakad av Bordetella parapertussis är A371.

Diagnosen klassificeras under kategorin Kikhosta (A37), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Kikhosta orsakad av Bordetella parapertussis:

ICD-kod A371
Diagnos Kikhosta orsakad av Bordetella parapertussis
Kategori A37, Kikhosta
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)