A378 – Kikhosta orsakad av andra specificerade bordetellaarter

ICD-10 kod för Kikhosta orsakad av andra specificerade bordetellaarter är A378.

Diagnosen klassificeras under kategorin Kikhosta (A37), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Kikhosta orsakad av andra specificerade bordetellaarter:

ICD-kod A378
Diagnos Kikhosta orsakad av andra specificerade bordetellaarter
Kategori A37, Kikhosta
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)