A390 – Meningokockmeningit (G01)

ICD-10 kod för Meningokockmeningit (G01) är A390.

Diagnosen klassificeras under kategorin Meningokockinfektion (A39), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Meningokockmeningit (G01):

ICD-kod A390
Diagnos Meningokockmeningit (G01)
Kategori A39, Meningokockinfektion
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)