A392 – Akut meningokockemi

ICD-10 kod för Akut meningokockemi är A392.

Diagnosen klassificeras under kategorin Meningokockinfektion (A39), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Akut meningokockemi:

ICD-kod A392
Diagnos Akut meningokockemi
Kategori A39, Meningokockinfektion
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)