A393 – Kronisk meningokockemi

ICD-10 kod för Kronisk meningokockemi är A393.

Diagnosen klassificeras under kategorin Meningokockinfektion (A39), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Kronisk meningokockemi:

ICD-kod A393
Diagnos Kronisk meningokockemi
Kategori A39, Meningokockinfektion
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)