A395 – Hjärtsjukdom orsakad av meningokocker

ICD-10 kod för Hjärtsjukdom orsakad av meningokocker är A395.

Diagnosen klassificeras under kategorin Meningokockinfektion (A39), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Hjärtsjukdom orsakad av meningokocker:

ICD-kod A395
Diagnos Hjärtsjukdom orsakad av meningokocker
Kategori A39, Meningokockinfektion
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)