A402 – Sepsis orsakad av streptokocker grupp D och enterokocker

ICD-10 kod för Sepsis orsakad av streptokocker grupp D och enterokocker är A402.

Diagnosen klassificeras under kategorin Sepsis orsakad av streptokocker (A40), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Sepsis orsakad av streptokocker grupp D och enterokocker:

ICD-kod A402
Diagnos Sepsis orsakad av streptokocker grupp D och enterokocker
Kategori A40, Sepsis orsakad av streptokocker
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)