A403 – Sepsis orsakad av Streptococcus pneumoniae

ICD-10 kod för Sepsis orsakad av Streptococcus pneumoniae är A403.

Diagnosen klassificeras under kategorin Sepsis orsakad av streptokocker (A40), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Sepsis orsakad av Streptococcus pneumoniae:

ICD-kod A403
Diagnos Sepsis orsakad av Streptococcus pneumoniae
Kategori A40, Sepsis orsakad av streptokocker
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)