A413 – Sepsis orsakad av Haemophilus influenzae

ICD-10 kod för Sepsis orsakad av Haemophilus influenzae är A413.

Diagnosen klassificeras under kategorin Annan sepsis (A41), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Sepsis orsakad av Haemophilus influenzae:

ICD-kod A413
Diagnos Sepsis orsakad av Haemophilus influenzae
Kategori A41, Annan sepsis
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)