A418 – Andra specificerade former av sepsis

ICD-10 kod för Andra specificerade former av sepsis är A418.

Diagnosen klassificeras under kategorin Annan sepsis (A41), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Andra specificerade former av sepsis:

ICD-kod A418
Diagnos Andra specificerade former av sepsis
Kategori A41, Annan sepsis
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)