A422 – Cervikofacial aktinomykos

ICD-10 kod för Cervikofacial aktinomykos är A422.

Diagnosen klassificeras under kategorin Aktinomykos (strålsvamp) (A42), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Cervikofacial aktinomykos:

ICD-kod A422
Diagnos Cervikofacial aktinomykos
Kategori A42, Aktinomykos (strålsvamp)
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)