A427 – Aktinomykotisk sepsis

ICD-10 kod för Aktinomykotisk sepsis är A427.

Diagnosen klassificeras under kategorin Aktinomykos (strålsvamp) (A42), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Aktinomykotisk sepsis:

ICD-kod A427
Diagnos Aktinomykotisk sepsis
Kategori A42, Aktinomykos (strålsvamp)
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)