A428 – Andra specificerade former av aktinomykos

ICD-10 kod för Andra specificerade former av aktinomykos är A428.

Diagnosen klassificeras under kategorin Aktinomykos (strålsvamp) (A42), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Andra specificerade former av aktinomykos:

ICD-kod A428
Diagnos Andra specificerade former av aktinomykos
Kategori A42, Aktinomykos (strålsvamp)
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)