A430 – Pulmonell nokardios

ICD-10 kod för Pulmonell nokardios är A430.

Diagnosen klassificeras under kategorin Nokardios (A43), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Pulmonell nokardios:

ICD-kod A430
Diagnos Pulmonell nokardios
Kategori A43, Nokardios
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)