A431 – Kutan nokardios

ICD-10 kod för Kutan nokardios är A431.

Diagnosen klassificeras under kategorin Nokardios (A43), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Kutan nokardios:

ICD-kod A431
Diagnos Kutan nokardios
Kategori A43, Nokardios
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)